ITEM METADATA RECORD
Title: Een overzicht van web usage mining en de implicaties voor e-commerce
Authors: Souverein, M ×
Baesens, Bart
Viaene, Stijn
Vanderbist, Dirk
Vanthienen, Jan #
Issue Date: 2001
Series Title: Beleidsinformatica Tijdschrift vol:27 issue:2 pages:1-26
Abstract: In deze tekst wordt ingegaan op web mining. We beginnen met een kort overzicht van een aantal van de belangrijkste subdomeinen die vallen onder de term web mining. Vervolgens gaan we dieper in een van hen: web usage mining. Tenslotte gaan we in op een typische web mining toepassing die in de praktijk vaak wordt gebruikt bij de bouw, analyse en optimalisatie van e-commerce websites.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Center for Management Informatics (LIRIS), Leuven
Centre for Student Support and Learning Development, Faculty of Economics and Business (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.