ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een emancipatorische en gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie binnen bedrijven. Kritisch commentaar bij de platformtekst 'Gezinsleven en beroepsleven'
Authors: Sels, Luc
Issue Date: 1999
Publisher: Centruum voor Bevolkings- en Gezinsstudie, de Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, de Vlaamse Minister van Cultuur, gezin en Welzijn en de Vlaamse Minister van Gelijkekansenbeleid
Series Title: Studiedag 'Deeltijds leidinggeven: realiteit of sprookje?'
Conference: location:Brussel, Zaal de Ligne, Apr. 29-30
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.