ITEM METADATA RECORD
Title: Voorstel van een nieuw financieringsmodel voor algemene ziekenhuizen
Authors: Vleugels, Arthur
Van Herck, Gustaaf
Issue Date: 2005
Series Title: Vervolmakingscylcus voor Beleid van Verzorgingsinstellingen, KU.Leuven, Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen
Conference: location:Leuven (Faculty Club), May 10
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Center Accountancy, Leuven
Academic Centre for Nursing and Midwifery

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.