ITEM METADATA RECORD
Title: E-learning: ervaringen en toekomstperspectieven
Authors: Vanderbist, Dirk ×
Vanthienen, Jan #
Issue Date: 2001
Series Title: Beleidsinformatica Tijdschrift vol:27 issue:3 pages:1-48
Abstract: Dit artikel behandelt een studie over de implementatie van zelftoetsomgevingen binnen de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen. De bespreking in dit artikel bestrijkt echter het ganse gamma van ICT pakketten voor het onderwijs: E-learning. We starten met een synthese van opmerkingen en aanbevelingen m.b.t. de implementatie van ICT pakketten. Vervolgens vestigen we de aandacht op de kosten van de implementatie. Daarna worden de mogelijkheden voor en de effecten op het onderwijs van ICT pakketten besproken en kritisch geëvalueerd. Om af te sluiten, bekijken we een overzicht van ICT pakketten die ten behoeve van de studie onderzocht werden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Student Support and Learning Development, Faculty of Economics and Business (-)
Research Center for Management Informatics (LIRIS), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.