ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een veralgemeend recht op loonbaanbegeleiding?
Authors: Sels, Luc ×
De Visch, J
Albertijn, M #
Issue Date: 2002
Series Title: Over Werk Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:12 issue:4 (dec) pages:115-119
Abstract: In het najaar van 2000 gaf Vlaams minister van Werkgelegenheid Landuyt aan de Koning Boudewijnstichting de opdracht een Task Force Loopbaanbegeleiding op te richten. Die Task Force heeft een expertenrapport opgeleverd over hoe in Vlaanderen een veralgemeend recht op loopbaanbegeleiding kan georganiseerd worden. Deze vraag kaderde in het actieprogramma 'Een leven lang leren in goede banen', waarmee de ministers van Onderwijs, Werkgelegenheid en Economie een gecoördineerd beleid ontwikkelen inzake levenslang leren. Bewust omgaan met de eigen loopbaan krijgt een belangrijke plaats in dit actieplan. Het advies van de Task Force omvat drie uitgebreide luiken. Vooreerst wordt de optie voor een veralgemeend recht op loopbaanbegeleiding onderbouwd vanuit de inzichten die recent wetenschappelijk onderzoek naar arbeidsrelaties en (levens)loopbaanpatronen op de Vlaamse arbeidsmarkt heeft opgeleverd. Vertrekkend van deze 'onderbouw', worden in een tweede luik twee voorstellen voor respectievelijk een integrale en een eerstelijnsinvulling van een recht op loopbaanbegeleiding uitgewerkt. In een derde luik komen de organisatie en financiering van een recht op loopbaanbegeleiding uitgebreid aan de orde. In deze korte synthese raken we enkele krachtlijnen uit het eerste en derde luik aan.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
4-2002-Naar_een_veralgemeend_recht_op_loopbaanbegeleiding[1].pdf Submitted 132KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.