ITEM METADATA RECORD
Title: Een modelgedreven gelaagde architectuur voor webservice ontwikkeling
Authors: Lemahieu, Wilfried ×
Snoeck, Monique
Michiels, Cindy
Goethals, Frank #
Issue Date: 2003
Series Title: Beleidsinformatica Tijdschrift issue:Jan
Abstract: Dit artikel bepleit een benadering tot webservice ontwerp en -interactie die gebaseerd is op webservices met gedeelde bedrijfsgebeurtenissen. In tegenstelling tot één-per-één methode-oproepen, worden dergelijke gebeurtenissen in parallel uitgestuurd (broadcasting principe) naar alle webservices die eraan participeren. Bovendien worden transactionele bedrijfsgebeurtenissen onderscheiden van niet-transactionele attribuutinspecties. Het artikel bespreekt eerst de rol van het bedrijfsgebeurtenis-concept als hoeksteen voor een methodische analyse- en ontwerpfase. Daarna wordt aangegeven hoe het event-broadcasting paradigma kan geïmplementeerd worden door middel van SOAP messaging.
Description: no ISSN
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Center for Management Informatics (LIRIS), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.