ITEM METADATA RECORD
Title: Handboek productie- en voorraadbeheer
Authors: Lambrecht, Marc
Editors: Lambrecht, M
Issue Date: 2002
Publisher: WKB N.V. Wolters Plantyn
Abstract: Het Handboek productie- en voorraadbeheer brengt in 5 delen een overzicht van de problematiek van voorraadbeheer, bedrijfsmiddelenplanning, just-in-time, kwaliteitsbeheersing en een aantal speciale vraagstukken in productiebheer zoals bedrijfsfysica, het zweepslageffect en de knelpuntentheorie. Alle aangebrachte concepten worden geïllustreerd door middel van gevallenstudies. Deze bieden aan de lezer de mogelijkheid door zelfstudie de concepten in te oefenen. Er wordt ook regelmatig verwezen naar de webpagina: http://www.econ.kuleuven.ac.be/tew/academic/prodbel/exercise/marc/default.htm waar een additionele reeks oefeningen en gevallenstudies ter beschikking gesteld worden.
ISBN: 90-301-7622-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Center for Operations Management, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.