ITEM METADATA RECORD
Title: Financiële stimuli bij herplaatsing
Authors: Forrier, Anneleen ×
Sels, Luc #
Issue Date: 2003
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:13 issue:4 (dec) pages:60-61
Abstract: Eén van de conclusies van de Werkegelegenheidsconferentie draagt als titel 'Herstructurering met het oog op het aanreiken van nieuwe kansen'. De titel is wat ongelukkig gekozen. Alsof we bedrijfsherstructurering moeten stimuleren om tewerkstellingskansen te creëren. De titel dekt gelukkig de lading niet.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Department of Human Resources Management, Campus Carolus Antwerp
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.