ITEM METADATA RECORD
Title: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het TSO en BSO, in het bijzonder van vrouwelijke en mannelijke afgestudeerden van de nijverheidstechnische richtingen
Authors: Malfait, Dirk
Sels, Luc
Desmet-Goethals, J
Issue Date: 1996
Publisher: Vlaamse Onderwijsraad
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.