ITEM METADATA RECORD
Title: De innovatiemachine als heilbrenger
Authors: Debackere, Koenraad # ×
Issue Date: 2004
Publisher: Academische Stichting Leuven
Series Title: Karakter: tijdschrift van wetenschap vol:6 pages:6-8
Abstract: Alleen het mechanisme van de vrije markt kan leiden tot een hoog welvaartspeil voor iedereen. Dat stelt de vermaarde econoom William Baumol. Herverdeling van de rijkdom kan, maar is slechts mogelijk wanneer we de succesformule van de drievuldigheid 'competitie, innovatie en regelgeving' blijven koesteren. Lessen voor de toekomst van een overtuigd aanhanger van het westerse kapitalistische systeem.
ISSN: 1379-0390
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Managerial Economics, Strategy and Innovation (MSI), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.