ITEM METADATA RECORD
Title: De informatiewaarde van auditrapporten: een onderzoek naar de relatie tussen de aard van het auditrapport en de financiële toestand van de geauditeerde ondernemingen
Authors: Gaeremynck, Ann
Willekens, Marleen
Issue Date: 2000
Host Document: Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres Referatenboek
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Center Accountancy, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.