ITEM METADATA RECORD
Title: Bedrijfsregels voor conforme en flexibele bedrijfsprocessen
Authors: Goedertier, Stijn
Vanthienen, Jan
Issue Date: 2006
Publisher: University Press Leuven
Series Title: Business Inzicht issue:21 (April) pages:2-3
Abstract: Bedrijfsprocessen moeten enerzijds conform zijn met het bedrijfsbeleid en allerhande regelgeving en anderzijds ook flexibel genoeg zijn om het hoofd te bieden aan steeds wijzigende marktomstandigheden. Beide doelstellingen kan men realiseren door het bedrijfsbeleid en de regelgeving te expliciteren in termen van zogenaamde bedrijfsregels. Bedrijfsregels zijn uitgedrukt in een gemeenschappelijke taal: begrijpbaar aan de business-zijde en automatisch inzetbaar in de informatiesystemen aan IT-zijde. Op die manier verzekeren bedrijfsregels een betere afstemming tussen business en IT.
ISSN: 1782-5385
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Center for Management Informatics (LIRIS), Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
bi.nr21-2.pdf Published 2145KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.