ITEM METADATA RECORD
Title: Beleidsprioriteiten van Vlaamse ziekenhuizen: resultaten van een enquête
Authors: Eeckloo, Kristof ×
Quaethoven, Paul
Sermeus, Walter
Van Herck, Gustaaf
Vleugels, Arthur #
Issue Date: 2001
Publisher: UZ Leuven
Series Title: Acta Hospitalia vol:3 issue:41 pages:33-48
Abstract: Dit artikel geeft de resultaten weer van een enquête die het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap begin 2001 verrichtte onder de Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen. Hoofddoel van de bevraging was het in kaart brengen van de thema's die de komende jaren prioritaire aandacht zullen krijgen binnen de algemene beleidsstrategie van de ziekenhuizen en waaraan overeenkomstige ondersteuning zal worden geboden op operationeel niveau. Aan de hand van een aantal concrete aandachtspunten werden deze beleidsaspecten getoetst aan de actuele ziekenhuispraktijk. Gegeven dat elke ziekenhuisorganisatie verschillend is werd tot slot een classificatie uitgewerkt op basis van een aantal kernelementen van de ziekenhuisstructuur.
ISSN: 0044-6009
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
Research Center Accountancy, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.