ITEM METADATA RECORD
Title: Bedrijfsopleidingsbeleid in kaart gebracht
Authors: Sels, Luc # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Over Werk Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:11 issue:01/feb pages:142-145
Abstract: In het VIONA-project 'het opleidingsbeleid in Vlaamse bedrijven: determinerende factoren en knelpunten' stond de verklaring van verschillen in opleidingsinspanning van bedrijven centraal. De basis voor deze zoektocht naar de determinanten van de opleidingsinspanning was een survey die georganiseerd werd in voeding, groothandel, grafische en softwaresector. De opleidingsinspanning werd aan de hand van meerdere indicatoren gemeten. Kenmerkend voor deze studie is dat naast twee kwantitatieve indicatoren (opleidingsinvestering en participatiegraad) ook ruimte ingelast werd voor een maatstaf die eerder de kwaliteit van bedrijfsopleiding probeert te meten. Hiertoe werd de opleidingscyclus als meetinstrument gehanteerd. Het is een index voor de mate van volledigheid van het opleidingsproces, die aangeeft welke stappen achtereenvolgens gezet moeten worden bij het tot stand brengen van strategisch bedrijfsopleidingsbeleid. In deze synthesenota concentreert de auteur zich op enkele centrale conclusies.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
1-2-2001-Bedrijsopleidingsbeleid_in_kaart_gebracht[1].pdf Submitted 133KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.