ITEM METADATA RECORD
Title: Financiële toestand van de ziekenhuizen eind 1994
Authors: Van Herck, Gustaaf
Coucke, K
Issue Date: 1996
Publisher: K.U.Leuven
Series Title: DTEW Research Report 9605 pages:1-40
Abstract: Het regelmatig opvolgen van de financiële toestand van de ziekenhuizen door directie en overheid is cruciaal voor de kwaliteit en zelfs de continuïteit van de zorgenverstrekking. Vandaar dat in dit rapport de financiële gezondheid van 164Belgische ziekenhuizen (waaronder 114 Vlaamse) -eind 1994, werd onderzocht en vergeleken met de toestand- eind 1991.Financiële gezondheid wordt daarbij gemeten als een combinatie van de liquiditeitssituatie, de rentabiliteit, de solvabiliteit en het investeringsniveau. De analyse gebeurt per deelsector (algemeen - psychiatrisch; prive - openbaar) en ook volgens grootte - klasse. Er worden daarenboven aanduidingen gegeven van de financiële situatie van de Brusselse en Waalse ziekenhuizen op hetzelfde tijdstip. Elk individueel ziekenhuis kan zich aan de hand van de resultaten van deze studie positioneren tegenover de sector of deelsector, zodat de studie als dank mag beschouwd worden voor het vertrouwelijk ter beschikking stellen van jaarrekeningen.De resultaten uit dit onderzoek zijn zorgwekkend: alhoewel de financiële performantie in Vlaanderen lijkt beter te zijn dan in de ziekenhuizen van de andere regio's voldoen slechts 4 op 10 (vooral psychiatrische) Vlaamse ziekenhuizen aan de minimale eisen van financiële gezondheid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center Accountancy, Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_9605.pdf Published 641KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.