ITEM METADATA RECORD
Title: Actuariële bedenkingen bij een eenvormig opgelegd bonus-malus stelsel
Authors: Dhaene, Jan
Van Dingenen, G
Vanduffel, Steven
Verlaak, R
Kools, O
Issue Date: 1996
Publisher: K.U.Leuven - Departement Toegepaste Economische Wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 9633 pages:1-11
Abstract: Verscheidene actoren van het verzekeringswezen dringen sterk aan om het verplicht eenvormig bonus-malus stelsel in de verzekering B.A.-auto te behouden. In deze nota wordt aan de hand van een theoretisch voorbeeld aangetoond dat dit standpunt vanuit actuariëel oogpunt onhoudbaar is.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center Insurance, Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_9633.pdf Published 168KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.