ITEM METADATA RECORD
Title: Segmentering in verzekeringen
Authors: De Pril, N
Dhaene, Jan
Issue Date: 1996
Publisher: K.U.Leuven - Departement Toegepaste Economische Wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 9648 pages:1-56
Abstract: Dit onderzoeksrapport bestaat uit de bundeling van de volgende drie bijdragenRapport van de werkgroep segmentering;Nelson de Pril en Jan DhaeneCommissie voor Verzekeringen,Brussel, september 1995Segmentatie : zegen of gesel? Enkele bedenkingen na het verslag van de Commissie voorverzekeringen,Nelson De Pril,te verschijnen in het colloquiumverslag van de studiedag 'Competiviteit, Ethiek en Verzekering'. Tiende Leuvense Verzekeringsdagen, 14 en 15 juni 1996.Statistiek en segmentatie : enige kanttekeningen,Nelson De Prilbijdrage tot een boek dat zal uitgegeven worden door het Centrum Verzekerings-wetenschap van de K.U. Leuven.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center Insurance, Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_9648.pdf Published 1144KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.