ITEM METADATA RECORD
Title: Het management van technologie-overdracht: een kader
Authors: Debackere, Koenraad
Van der Lelie, D
Issue Date: 1996
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 9664 pages:1-32
Abstract: Uitgaande van verschillende theoretische benaderingen wordt het fenomeen 'technologie-overdracht' besproken. Verschillende modellen, met name het 'Appropriability Model', het Dissemination Model,' en het 'Knowledge Utilization Model,' dienen als het vertrekpunt voor de ontwikkeling van een denkkader dat de kritische succesfactoren bij technologie-overdracht in kaart brengt. Deze factoren worden bij de opbouw van het denkkader getoetst aan de resultaten van een empirisch onderzoek naar technologie-overdracht en innovatie bij een steekproef van 588 Vlaamse ondernemingen. Aan de basisvan de veelheid van kritische succesfactoren die beschreven worden, ligt steeds de noodzaak aan een vertrouwensrelatie tussen de bron en de ontvanger van de betreffende technologie. Deze vaststelling houdt in dat technologie-overdracht in veel gevallen een volgehouden inspanning en bijhorende systematiek vereist die best onderbouwd worden door frequentie en intense informele contacten en interacties.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Department of Managerial Economics, Strategy and Innovation (MSI), Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_9664.pdf Published 744KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.