ITEM METADATA RECORD
Title: Kenniseconomieën in innovatieve omgevingen: een aanzet tot het management van technologische competenties
Authors: Debackere, Koenraad
Issue Date: 1996
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 9665 pages:1-35
Abstract: Dit artikel onderzoekt de keuze van onderzoeksagenda's in industriële R&D-centra. Aan de hand van een bevraging van 288 onderzoekers in Europese en Amerikaanse industriële R&D-centra, wordt statistisch nagegaan hoe fenomenen zoals autonomie en specialisatie leiden tot het optreden van een 'lock-in' met betrekking tot de door de respondenten gekozen onderzoeksagenda's. 'Hazard rate' modellering toont verder aan dat de kans op een verandering van onderzoeksagenda asymptotisch klein wordt na 5-tot-7 jaar specialisatie. Deze vaststelling leidt tot de ontwikkeling van het concept van de kenniseconomie van een R&D-organisatie. Het artikel besluit met een aantal aandachtspunten voor het management van kenniseconomieën in R&D-omgevingen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Department of Managerial Economics, Strategy and Innovation (MSI), Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_9665.pdf Published 673KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.