ITEM METADATA RECORD
Title: Clusters en clusterbeleid ter stimulering van innovatie, een methodologische reflectie
Authors: Debackere, Koenraad
Issue Date: 1997
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 9705 pages:1-29
Abstract: Het stimuleren van technologische innovatie staat volop in de belangstelling. Dit geeft aanleiding tot nieuwe beleidsmaatregelen ter ondersteuning van het innovatieproces, waarbij de creatie van performante regionale en nationale innovatiesystemen centraal staat. Eén van de beleidsmaatregelen die sinds enkele jaren sterk in de belangstelling staat, betreft de oprichting en de ondersteuning van zogenaamde 'clusters'. In dit artikel wordt eerst aangetoond dat , vanuit theoretisch perspectief, het clusterbegrip allerminst eenduidig gedefinieerd is. Een synthese van het uitgebreide onderzoek naar technologische externaliteiten, spillovers en netwerkvorming, suggereert dat het mogelijk is het multi-dimensioneel karakter van het cluster-begrip in kaart te brengen en bovendien empirisch te operationaliseren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Department of Managerial Economics, Strategy and Innovation (MSI), Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_9705.pdf Published 617KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.