ITEM METADATA RECORD
Title: Regionale ontwikkeling door kennisgedreven ondernemerschap
Authors: Van Looy, Bart
Debackere, Koenraad
Andries, Petra
Issue Date: 2001
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 0115 pages:1-39
Abstract: Sinds het baanbrekend gedachtengoed van Joseph Schumpeter, is het duidelijk dat innovatie en ondernemerschap nauw aan elkaar verwant en verweven zijn. Deze verwevenheid is het vertrekpunt gebleken voor een brede waaier van studies die de relatie leggen tussen innovatie, ondernemerschap en economische groei. Meer bepaald is gedurende de laatste jaren de interactie tussen innovatie, ondernemerschap en regionale economische ontwikkeling een centraal thema geworden in heel wat beleidskringen. Voorbeelden zoals Cambridge U.K. en Cambridge U.S., en meer nog, het fenomeen Silicon Valley, liggen aan de basis van deze belangstelling. Nagenoeg elke Europese regio poogt vandaag de nodige ingrediënten samen te brengen die moeten leiden tot een endogene economische groei, gestoeld op de innovatiecapaciteit en de ondernemersdynamiek die men in de betreffende regio kan mobiliseren. Het verwezenlijken van dergelijke endogene groei vereist echter een dieper inzicht in de parameters en de dynamieken die aan zijn basis liggen. Dit is het opzet van dit artikel.Op basis van zowel literatuuronderzoek als empirische gegevens wordt een overzicht en een inzicht geboden in de manier waarop regionale ontwikkeling door kennisgedreven ondernemerschap kan vorm krijgen. De resultaten van deze synthese wijzen op de noodzaak tot een complexe en gestuurde interactie tussen kennisinstellingen, gevestigde bedrijven en nieuwe start-ups, met voldoende oog voor een omkaderende professionele ondernemings-textuur en infrastructuur. Aan de hand van voorbeelden uit de Verenigde Staten, Europa en meer specifiek, de regio Leuven, wordt deze synthese verder onderbouwd.In this paper, we demonstrate how regional economic policies based on stimulating entreprenuership and innovation, can lead to successes. More specific, through a detailed theoretical and empirical analysis, we discuss the critical ingredients that can lead to regional innovation and economic success. These critical ingredients consist of a balanced mix based on the presence of research institutes, a texture of endogenous knowledge-intensive start-ups coupled to larger R&D-intensive incumbents, all of them embedded in a professional environment that supports business advice and services. We illustrate the effects of this mix using empirical material from various innovative regions around the world.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Department of Managerial Economics, Strategy and Innovation (MSI), Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_0115.pdf Published 789KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.