ITEM METADATA RECORD
Title: Flexibiliteit van de arbeid: een vergelijking 'België-Nederland'
Authors: Sels, Luc
Van Hootegem, Geert
Issue Date: 1997
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 9741 pages:1-28
Abstract: In deze bijdrage lopen meerdere doelen parallel. We starten met een kritische evaluatie van de argumenten pro en contra een verdere flexibilisering van de arbeid. Ten tweede vergelijken we, op basis van deze theoretische oefening, het Belgische beleid inzake contractuele en temporele flexibiliteit met het Nederlandse. Deze vergelijking heeft betrekking op de institutionele structuur, de dominante sturingsconcepten en de toegepaste mix van instrumenten. Ten derde gaan we na of verschillen in institutionele inbedding leiden tot verschillen in de wijze waarop bedrijven flexibiliteit nastreven. We besluiten met enkele reflecties over te verwachten evoluties in de sturingsconcepten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_9741.pdf Published 648KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.