ITEM METADATA RECORD
Title: Het concept psychologisch contract: het gevoerde debat
Authors: Van Den Brande, I
Overlaet, Robrecht
Janssens, Maddy
Sels, Luc
Issue Date: 2002
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 0207 pages:1-29
Abstract: In deze paper wordt het debat dat er rond de betekenis van het concept psychologisch contract wordt gevoerd, in kaart gebracht. We gaan van start met een 'historisch' overzicht van de definities van psychologisch contract. Vervolgens bespreken we een aantal punten van eensgezindheid en een aantal belangrijke discussiepunten die naar voor komen in het debat rond het concept psychologisch contract. In een vierde paragraaf brengen we verdere verduidelijking aan in het concept psychologisch contract door het te onderscheiden van een aantal verwante concepten. Op basis van de verschillende discussies komen we in de laatste paragraaf tot een eigen afbakening van het concept.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Leuven Language Institute (ILT)
Teacher Training Chemistry (-)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_0207.pdf Published 589KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.