ITEM METADATA RECORD
Title: Het empirisch onderzoek naar psychologisch contract: een overzicht
Authors: Van Den Brande, I
Overlaet, Robrecht
Sels, Luc
Janssens, Maddy
Issue Date: 2002
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 0208 pages:1-68
Abstract: In deze paper wordt een overzicht gegeven van het bestaande empirisch onderzoek naar psychologisch contract. Achtereenvolgens worden besproken: het onderzoek naar de inhoud van het psychologisch contract, het onderzoek naar de aard van het psychologisch contract, het onderzoek naar de schending en vervulling van het psychologisch contract, en het onderzoek naar het proces van 'psychological contracting'. Voor elk type onderzoek bespreken we telkens welke meetinstrumenten voorhanden zijn, wat de belangrijkste onderzoeksbevindingen zijn en welke beperkingen of mogelijkheden er verbonden zijn aan het betreffende onderzoek. In de laatste paragraaf vatten we de belangrijkste conclusies samen en geven we weer wat het bestaande onderzoek ons leert met betrekking tot toekomstig onderzoek.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Leuven Language Institute (ILT)
Teacher Training Chemistry (-)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_0208.pdf Published 1631KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.