ITEM METADATA RECORD
Title: Strategisch management van human resources. Maakt het een verschil?
Authors: Sels, Luc
Issue Date: 2003
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 0327 pages:1-27
Abstract: Maakt HRM een verschil? Deze vraag naar de relatie tussen investering in human resource management en bedrijfsprestaties houdt al meer dan een decennium lang een klein leger onderzoekers aan de praat. In deze 'state of the art' van het 'HRM-performance'-onderzoek, uitgewerkt als inaugurale rede in het kader van de binnenlandse Francqui-leerstoel, wordt vooral ingezoomd op de groeipijnen waarmee dit onderzoeksdomein te kampen heeft. Er wordt vooral ingegaan op de soms weinig transparante conceptuele vraagstukken en de moeilijkheid om de 'black boxes' tussen HRM en bedrijfsprestaties open te breken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_0327.pdf Published 754KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.