ITEM METADATA RECORD
Title: Flexibiliteit, turnover en opleiding
Authors: Forrier, Anneleen ×
Sels, Luc
Bollens, Joost #
Issue Date: 2001
Publisher: Reed Business bv
Series Title: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken vol:17 issue:1 pages:76-89
Abstract: Critici waarschuwen ervoor dat een grootschalig gebruik van contractuele flexibiliteit de bereidheid van bedrijven om te investeren in menselijk kapitaal zou verlagen. Naast een toenemend gebruik van contractuele flexibiliteit zijn er ook andere processen , zoals een hoog vrijwillig verloop of hire-fire praktijken, die kunnen leiden tot een verhoogde in- en uitstroom van personeel. Deze praktijken korten eveneens de tijdshorizon van de arbeidsrelatie in en kunnen de investeringsbereidheid aantasten. In deze bijdrage staat daarom de relatie tussen het niveau van opleidingsinvesteringen van bedrijven enerzijds en de verloop- en vacatureratio anderzijds centraal. In tweede instantie wordt ingezoomd op de bijdrage van contractuele flexibilisering en de geslotenheid van de interne arbeidsmarkt tot de verklaring van verschillen in opleidingsinvesteringen van bedrijven.
ISSN: 0169-2216
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Research Group Education and Lifelong Learning (-)
Department of Human Resources Management, Campus Carolus Antwerp
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.