ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een consequente ethiek van het leven. Over scheppingsgeloof, eerbied en achting in de kleine en de grote wereld
Authors: Dillen, Annemie
Issue Date: 2003
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek vol:13 issue:1-2 pages:91-93
Conference: De verruwing voorbij? Naar een ethiek van geweldloosheid en medeschepsellijkheid location:Leuven date:26/02/2003
Description: Onderzoekseenheid Moraaltheologie.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Naar een consequente ethiek van leven - 2003.pdf Published 1782KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.