ITEM METADATA RECORD
Title: Kroniek: Leren aan de werkelijkheid: opdracht voor gelovigen vandaag. Vereist: Eigenheid, kritisch gesprek, verbondenheid, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid. Vliebergh-Sencieleergangen catechese 2001
Authors: Dillen, Annemie
Issue Date: 2002
Series Title: Areopaag: tijdschrift van het Theologisch forum vol:2 issue:1 pages:42-46
Description: Onderzoekseenheid Moraaltheologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.