ITEM METADATA RECORD
Title: Geschiedenis en beeldvorming: De problematiek van vooroordelen in het interreligieus onderwijs over de islam
Authors: Van Wiele, Jan
Issue Date: 2000
Host Document: Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving / B. Roebben (ed.). - Leuven: Davidsfonds pages:131-134
Description: Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie. Centrum voor Historische pedagogiek. Departement Pedagogische wetenschappen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Institute for the Study of Spirituality

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.