ITEM METADATA RECORD
Title: Op Gods plaats staan: Over het problematisch statuut van de pastoraal werk(st)er als zij of hij tussen gedoopte en gewijde belandt
Authors: Van den Bossche, Augustinus
Issue Date: 2001
Host Document: Gedoopt, gevormd, gezonden (Utrechtse Studies) / T. Meijers & T. Van Eijk (ed.). - Zoetermeer: Meinema pages:111-131
Description: Onderzoekseenheid Dogmatische theologie. Onderzoeksgroep Orthodoxy: Process and Product.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Group Orthodoxy : Process and Product

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.