ITEM METADATA RECORD
Title: Van de herkenning van het verschil naar de erkenning van de alteriteit: Een ethische reflectie op de pluralistische interreligieuze dialoog vanuit het denken van Levinas
Authors: Moyaert, Marianne ×
Veulemans, Sophie #
Issue Date: 2004
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek vol:14 issue:4 pages:393-405
Description: Academische lerarenopleiding Godgeleerdheid. Centrum Academische Lerarenopleiding.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Academic Teacher Training
Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
herkenning verschil erkenning alteriteit.pdf Published 87KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.