ITEM METADATA RECORD
Title: Invrijheidstelling en kwijtschelding van schuld: werkelijkheid of utopie? Het "jubeljaar" in de joods-christelijke traditie
Authors: Ausloos, Hans
Issue Date: 2000
Publisher: Universitaire Pers - Davidsfonds
Host Document: Krachten voor de toekomst. Lessen voor de eenentwintigste eeuw pages:103-129
ISBN: 90-5826-057-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Centre for Septuagint Studies and Textual Criticism

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.