ITEM METADATA RECORD
Title: "Man en vrouw schiep Hij hen" (Gn 1,27). Het bijbelse concept van het huwelijk en zijn receptie in de conciliaire documenten van Vaticanum II
Authors: Ausloos, Hans
Lemmelijn, Bénédicte
Issue Date: 2000
Publisher: Universitaire Pers
Host Document: Levensrituelen. het huwelijk (Kadoc-Studies, 24) pages:164-178
Description: Onderzoekseenheid Bijbelwetenschap.
ISBN: 90-5867-056-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Septuagint Studies and Textual Criticism

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.