ITEM METADATA RECORD
Title: Weigering van bepaalde handelingen en voorafgaande wilsverklaringen
Authors: Broeckaert, Bert
Issue Date: 2003
Host Document: Levenstestament en andere voorafgaande wilsverklaringen / A. Van Orshoven & Y. Englert (ed.). - Anwerpen/Apeldoorn: Garant pages:201-206
Description: Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie. Onderzoekseenheid Centrum voor religiestudie. Interfacultair centrum voor Biomedische ethiek en recht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Interdisciplinary Centre for Religious Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.