ITEM METADATA RECORD
Title: Je zou van minder schrikken! De onmogelijke boodschap van de engel aan Maria
Authors: Burggraeve, Roger
Issue Date: 2004
Publisher: Acco
Host Document: De bijbel en andere heilige boeken: verhalen om van te leven? Verslagboek Vliebergh-Sencie-Leergang Afdeling Bijbel en Catechese pages:73-96
Description: Onderzoekseenheid Moraaltheologie. Centrum voor Vredesethiek.
ISBN: 90-334-5515-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.