ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwikkeling van een geïntegreerd begeleid zelfstudiepakket voor de vakken 'Vraagstukken godsdienstwetenschappen' aan de K.U.Leuven
Authors: Haers, Jacques
Pollefeyt, Didier
Hennion, Jeroen
Issue Date: 2000
Series Title: Instrumenten voor begeleide zelfstudie: een greep uit het bestaande instrumentarium als inspiratie voor bevlogen lectoren (H-ogelijn Cahiers). - Leuven: Acco pages:73-91
Description: Onderzoekseenheid Dogmatische theologie. Centre For Liberation Theology - Centrum voor Bevrijdingstheologieën. Leuven Encounters in Systematic Theology (LEST) Centrum voor Oecumenisch onderzoek. Onderzoekseenheid Moraaltheologie. Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie. THOMAS (Theologie, Onderwijs, Multimedia: Actieve Samenwerking)
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous
Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.