ITEM METADATA RECORD
Title: De kus van zijn mond [Bernardus en het Hooglied; Bernardus en het ontstaan van de mystieke literatuur; Mystieke literatuur en leesproblemen]
Authors: Faesen, Rob # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Streven: cultureel maatschappelijk maandblad vol:67 issue:9 pages:771-778
Description: Onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie.
ISSN: 0039-2324
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.