ITEM METADATA RECORD
Title: De heilige Lutgart als 'patrones van Vlaanderen'. Evolutie van een religieus symbool van de Vlaamse identiteit in de 19de en 20ste eeuw
Authors: Gevers, Godelieve # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging vol:59 issue:1 pages:35-44
Description: Centrum Vrouwenstudies theologie. Onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie.
ISSN: 0774-532X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.