ITEM METADATA RECORD
Title: Interreligieuze beeldvorming in context: de behandeling van de islam in Belgische schoolboeken katholieke godsdienst voor het lager en middelbaar onderwijs (1886-1968). Bijdrage tot de geschiedenis van de theologie van de niet-christelijke godsdiensten in het religieuze onderricht
Authors: Van Wiele, Jan
Issue Date: 22-Sep-2001
Publisher: Faculteit Godgeleerdheid, Leuven, 2001.
Description: Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
Institute for the Study of Spirituality

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.