ITEM METADATA RECORD
Title: "God is liefde": Johannes over de menselijkheid van God en de goddelijkheid van Jezus
Authors: Van Belle, Gilbert
Burggraeve, Roger
Issue Date: 2005
Publisher: Halewijn
Host Document: Mens van God, God van mensen / Onder red. van Mathijs Lamberigts en Leo Kenis. - Antwerpen: Halewijn pages:40-67
Description: Departement Theologie. Onderzoekseenheid Bijbelwetenschap. Onderzoekseenheid Moraaltheologie. Centrum voor Vredesethiek.
ISBN: 9789085280330
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Biblical Studies
Research Unit of Theological and Comparative Ethics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.