ITEM METADATA RECORD
Title: De verrijzenisicoon en het Isenheimer retabel: Theologische esthetiek in een oecumenische geest
Authors: De Mey, Peter
Issue Date: 2005
Publisher: Halewijn
Host Document: Mens van God, God van mensen / Onder red. van Mathijs Lamberigts en Leo Kenis. - Antwerpen: Halewijn pages:143-169
Description: Faculteit Godgeleerdheid. Onderzoekseenheid Dogmatische theologie.
ISBN: 978-90-8528-033-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.