ITEM METADATA RECORD
Title: Een hermeneutisch-communicatief concept vakdidactiek godsdienst
Authors: Maex, Joke
Issue Date: 2003
Host Document: Leren aan de werkelijkheid. Geloofscommunicatie in een wereld van verschil (Nikè-reeks, 49) / D. Pollefeyt (ed.). - Leuven: Acco pages:67-80
Conference: Leren aan de werkelijkheid: opdracht voor gelovigen vandaag: Vliebergh-Sencieleergangen, sectie Catechese location:Leuven date:21-22/08/2001
Description: Centrum Academische Lerarenopleiding. Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie. Academische lerarenopleiding Godgeleerdheid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Academic Teacher Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.