ITEM METADATA RECORD
Title: Met zorg dragen en gedragen worden. "Als een arend die waakt over haar jongen en boven hen heen en weer vliegt, haar vleugels uitspreidt en hen opneemt en draagt op haar wieken." (Deut 23,11). - Deelthema 3: Verbonden - balanceren tussen draagkracht en draaglast
Authors: Pollefeyt, Didier ×
Issue Date: 2004
Series Title: Thomas-website
Description: Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie. Onderzoekseenheid Moraaltheologie.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.