ITEM METADATA RECORD
Title: Priesterproblematiek in een stroomversnelling. Belgische en Nederlandse visies op het priesterambt ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie
Authors: Gevers, Godelieve # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:11 issue:2 pages:154-181
Description: Onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie. Centrum Vrouwenstudies theologie.
ISSN: 0778-8304
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.