ITEM METADATA RECORD
Title: Het vroege christendom in confrontatie met het sacraal pluralisme van de oudheid: waarschuwing of inspiratiebron?
Authors: Lamberigts, Mathijs
Issue Date: 2006
Series Title: God overal en nergens? Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door een 'sacraal reveil / Onder red. van A. Dillen & D. Pollefeyt. - Leuven/Voorburg: Acco
Description: Onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie. Centrum voor de Studie van het Jansenisme. Centrum voor Conciliestudie "Vaticanum II".
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.