ITEM METADATA RECORD
Title: Tussen filologie en polemiek. Het jodendom in publicaties van Leuvense theologen in de negentiende eeuw
Authors: Kenis, Leo # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:15 issue:1-2 pages:49-60
Description: Onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie. Centrum voor de Geschiedenis van de theologische faculteit te Leuven.
ISSN: 0778-8304
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
p49-60.pdf Published 1350KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.