ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de beeldvorming van niet-christelijke religies en culturen in leerboeken: een historisch-diachronische benadering
Authors: Van Wiele, Jan # ×
Issue Date: 2004
Series Title: Pedagogisch tijdschrift vol:29 pages:117-147
Description: Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie. Departement Pedagogische wetenschappen. Centrum voor Historische pedagogiek.
ISSN: 0169-2127
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Study of Spirituality
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.