ITEM METADATA RECORD
Title: Het huwelijk: instituut en sacrament van de hoogste betekenis
Authors: Van den Bossche, Augustinus
Issue Date: 2004
Series Title: Liefde is... een reuzensprong van geloof (Verslagboek IPB-beraad over het christelijk huwelijk) / Lea Verstricht (ed.). - Antwerpen: Halewijn pages:71-82
Description: Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie. Onderzoeksgroep Orthodoxy: Process and Product.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Group Orthodoxy : Process and Product

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.