ITEM METADATA RECORD
Title: Het belang van de spirituele dimensie in de totaalzorg voor personen met een verstandelijke handicap
Authors: Vandenhoeck, Anne
Vercamer, Ria
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor welzijnswerk vol:29 issue:265 pages:21-29
Description: Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Het belang van de spirituele dimensie in de totaalzorg voor personen met een handicap.PDF Published 1249KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.