ITEM METADATA RECORD
Title: Het beproevingsvol-begenadigde leven van begijntje Coleta De Groote (1791-1816), geestelijke dochter van Petrus Theodoor Verhaegen, voorlaatste rector magnificus van de aloude universiteit van Leuven : brieven en geschriften
Editors: Hendrix, Guido
Issue Date: 2001
Publisher: Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid
Series Title: Documenta Libraria vol:26
ISBN: 90-73683-41-6
VABB publication type: VABB-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.